Anketa
Koliko dnevno sati provodiš za računarom, mobitelom, tebletom ili ispred TV?


Posjeta pošti

16.12.2014.

U četvrtak,  11. 12. 2014. godine, učenici sva tri odjeljenja drugog razreda, sa svojim učiteljima su posjetili  poštu.  Učenici su mogli vidjeti sve ono što su naučili o pošti u školi.

Galerija volonterizma

08.12.2014.


U prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu u Sarajevu, u petak 5. 12. 2014.  na Međunarodni dan volonterizma održana je  "Galerija volonterizma", završna manifestacija projekta "Volontiranje je cool!", koju već treću godinu organizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA u partnerstvu sa nadležnim ministarstvima obrazovanja.

Učesnike su volonterskom himnom, koju su sami napisali i komponovali, pozdravili učenici naše škole.

Na manifestaciji je učestvovalo preko 200 volontera koji su predstavljati svoju volontersku grupu. Projekat je uključio 1000 volontera iz 33 osnovne škole iz Sarajeva, Konjica, Mostara, Goražda i Tešnja koji su tokom školske godine jednom sedmično realizirali volonterske aktivnosti po vlastitom izboru, a dio aktivnosti su posvetili i pomoći nastradalima u katastrofalnim poplavama koje su nedavno zadesile BiH. Volontirali su 72.000 sati i tako doprinijeli zajednici sa 225.000 KM.

Cilj manifestacije je bio omogućiti volonterima da prezentuju svoj volonterski rad i angažman, razmjene iskustva koja su stekli učešćem na projektu "Volontiranje je cool!", promovišu korisne efekte volonterizma i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad. 

Manifestacija je bila izložbenog karaktera, sve grupe volontera su bile nagrađene poklonima koji će ostati trajna vrijednost u školama i predstavljati uspomenu na njihov volonterski angažman i sate koje su nesebično poklonili svojoj zajednici.

Posjeta vatrogasnoj brigadi grada Sajeva

08.12.2014.


U srijedu, 3.12.2014. godine učenici tri odjeljenja drugog razreda, sa svojim učiteljima Hadžić Nihadom, Mašala Ahmetagić Almom i Alić Altijanom, posjetili su vatrogasnu brigadu i tako zaokružili oblast Javne ustanove iz predmeta Moja okolina. Zahvaljujemo uposlenim vatrogascima koji su bili veoma ljubazni i strpljivi, i izmamili osmijehe naših učenika.

EDUKACIJA UČENIKA - VRŠNJAČKI EDUKATORI PREVENCIJE NARKOMANIJE

01.12.2014.

U Projekat za vršnjačke edukatore prevencije narkomanije uključeno 15 učenika osmog i devetog razreda naše škole, koji su se kroz radionički rad upoznali sa načinima edukacije učenika za prevenciju narkomanije. U dvodnevnom treningu učenike educirale predstavnice Terapijske zajednice "Kampus" KS Selma Šehić i Sanela Pekić . Kroz dvodnevni trening učenici osposobljeni za samostalno vođenje radionica kroz časove odjeljenske zajednice i educiranje svojih drugova, vršnjaka na ranom otkrivanju i prevenciji narkomanije, ovisnosti.
Učenici vršnjački edukatori: 
MONIKA MAUNAGIĆ, MAIDA PURIŠEVIĆ, VANESSA KOŠTOVIĆ,  RIJAD SMAJLOVIĆ, AJLA KAPETANOVIĆ, ADI SELMAN HAJRIĆ, ADNA HAMAMDŽIĆ, AIDA PROLIĆ, BAKIR HALJEVAC, AMINA HUKO, JASMIN JOKSIMOVIĆ, UMA PEĆANIN, EMIR KRAJINA,  AIDA PROLIĆ, SANI LULIĆ.


Druženje sa piscem u biblioteci

08.12.2014.


Učenici II-
sa učiteljicom Altijanom Aliić i III-sa učiteljicom Almom Alispahić su 13. 11. 2014. godine prisustvovali promciji slikovnice „Povratak dobrih Bošnjana“. Slikovnica je promovisana u Biblioteci grada Sarajeva u Radićevoj. Promotor slikovnice je bio Mirsad Bećirbašić.