Anketa
Da li smatrate da je veliki broj izostanaka učenika ozbiljan problem?
Zahvalnica

Dan nezavisnosti, 1. mart

05.03.2017.

Povodom Dana nezaivisnosti hor naše škole učesvovao je na sjednci Općinskog vijeća općine Centar.
Organizatori priredbe su Općina Centar i Udruženje "Djeca stubovi svijeta". Zapažen je nastup hora naše škole sa nastavnicom Slavicom Juričić. 27.2.2017. u prostorijama naše škole također je održana priredba povodom Dana nezavisnosti za naše roditelje.

 


"Volontiranje je cool"

05.03.2017.

U petak, 24.2.2017. godne, volonterima naše škole, kao i našoj pedagogici Sameli Alagić,  u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, uručene su zahvalnice za podršku i  višegodišnje učešće u projektu "Volontiranje je cool".


05.03.2017.

22. 2. 2017. učenici II-1 razreda sa učiteljicom Nerminom  su posjetili Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu, te prisustovali interaktivnom koncertu "Academy for Kids". Na vrlo lijep i pristupačan način djeca su imala priliku da se upoznaju sa muzičkim instrumentima, a nakon toga i da sviraju na njima. Našu djecu krasila je spontanost i znanje. Nekoliko učenika govorilo je o svojim impresijama u intervjuima koje su dali za FTV i TV Hema.

 


Mala škola pčelarstva

05.03.2017.

Udruženje za podršku ideja ''Skakavac'' u prvom polugodištu školske 2016/2017. godine  realizovalo je projekat ''Mala škola pčelarstva''. U februaru mjesecu održana završna manifestacija sa učenicima koji  su u proteklom periodu izradili dvije košnice i stekli poučna znanja iz oblasti pčelarstva.
Učenici iz produženog boravka, III i IV razredi, jednom sedmično pohađali su radionice gdje im je profesionalni pčelar prenosio osnovna znanja o pčelarsvu, a sa članovima Udruženja Skakavac izrađivali su dvije pčelinje košnice. Na  manifestaciji učenicima su uručene diplome ''Mali pčelar''. Predsjednik Udruženja Skakavac, Emir Arnautović, koji je bio rukovodilac radionica, zahvalio se svima koji su podržali projekat i naglasio da se projekat Mala škola pčelarstva nastavlja. Ispred Udruženja Skakvac zahvalio  se Ministarstvu za obrazovnaje nauku i mlade Kantona Sarajevo, Općini Centar i svima ostalim koji su prepoznali kvalitet ovog projekta. Kroz radionice se moglo primijetiti zadovoljsto i iskreni osmijeh na licima djece, a to je i bio  jedan od glavnh ciljeva.

 


Promocija inkluzivne kulture „ZaJedno“

05.03.2017.

Dana 14.02.2016.g. u prostorijama naše škole, KJU „Porodično savjetovalište“ i   predstavnici udruženja  osoba sa invaliditetom realizirali su prvu aktivnost u okviru projekta „ZaJedno“. Aktivnost je realizirana za učenike šestih razreda naše škole sa ciljem razvijanja pozitivnog odnosa prema drugom i drugačijem. Učenici su kroz ovu aktivnost imali priliku učestvovati u radionici koju su realizirali Tarik Smailbegović i Denyel-ismir Kovač, predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“, te se kroz interaktivni rad upoznati  sa pojmom invaliditeta, zatim preispitati vlastita mišljenja i stavove o osobama sa invaliditetom kao i uvidjeti da su neznanje, predrasude i strah glavni faktor neadekvatne socijalne interakcije. Uz prenošenje vlastitog  iskustva Almira Šahmanije, direktora Udruženja distrofičara KS, učenici su mogli saznati nešto više o potrebama i poteškoćama osoba sa invaliditetom, te na koji način svojim razumjevanjem, prihvatanjem i poštovanjem mogu pomoći drugima. Svi učenici su dobili diplomu za učešće u aktivnosti „ZaJedno“, te dalje poticanje jednakih životnih prilika bez diskriminacije.