Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Fifa turnir

21.11.2018.

U srijedu 14.11. 2018. godine, u kabinetu informatike organizovan je fifa turnir za učenike V-1 razreda. Turnir su organizovali razrednica Lejla Dizdarević i nastavnik BenjaminTopalčević. Takmičile su se četiri ekipe. Pobijedila je ekipa broj dva koju su činili učenici Muhidin Magoda i Ramiz Pašić. Ukoliko budu zainteresovani i drugi učenici, fifa turnir će se organizovati na nivou škole.