Anketa
Da li smatrate da je veliki broj izostanaka učenika ozbiljan problem?
Zahvalnica

Konsultacije nastavnika

  • Informativni sastanci i konsultacije održavaju se svakog utorka od 18.30 do 20 h. Prvih 45 minuta su informacije, zatim konsultacije. Ukoliko želite zakazati termin kod razrednice/ka, nastavnika/ce, pedagoga ili direktorice u nekom drugom terminu isti morate najaviti putem telefona i e-maila.

  • 7.11.2017., 21.11.2017., 5.12.2017., 19.11.2017.

    Nihad Hadžić, Dijana Dorfer Galijašević, Emina Janjac, Nermina Hadžić, Nerma Kulovac, Fatima Mehinović, Vasvija Goković, Namir Ibrahimović, Esma Botulja, Benjamin Topalčević, Anesa Velić, Lejla Ramić, Alisa Mujezinović, Aida Hamidović, Aida Hasečić-Agić, Amina Gorak

  • 14.11.2017., 28.11.2017., 12.12.2017.

    Alma Mašala-Ahmetagić, Altijana Alić, Melisa Čubro, Belma Šutković, Lamija Prašović, Sabina Solaković, Željko Malinović, Sanita Kalajdžija, Elvira Grošić, Nermina Mešanović, Inera Isović, Semir Vehabović, Fatima Džanko, Aida Redžep, Sanela Pohara.

  • Konsultacije kod kolega  koje rade u dvije škole (Šahman, Bešo, Miralem, Perviz, Nikšić),  po potrebi, zakazat će Vam voditelji odjeljenja.