Anketa
Da li smatrate da je veliki broj izostanaka učenika ozbiljan problem?
Zahvalnica

Uposlenici

 • Direktorica  Lejla Dizdarević, profesor informatike/magistar odgojnih nauka
 • Pedagog-psiholog Samela Alagić, profesor
 • Sekretar Mirza Alispahić, magistar prava
 • Referent za plan i analizu, Said Čajić, diplomirani ekonomista
 • Bibliotekar Selma Kurto, diplomirani bibliotekar

 

ŠKOLSKI ODBOR

 • Esma Sarajlić, profesor B/H/S jezika i književnosti, predstavnik Ministarstva, predsjednik 
 • Senad Velić, diplomirani pravnik, predstavnik Općine
 • Osman Sadović, diplomirani pravnik, predstavnik roditelja, zamjenik
 • Leila Kadribašić, magistar, predstavnik roditelja
 • Vanja Smajić, diplomirani inžinjer informacionih tehnologija, predstavnik roditelja
 • Belma Šutković, profesor razredne nastave, predstavnik Nastavničkog vijeća
 • Alisa Mujezinović, profesor informatike i matematike, predstavnik Nastavničkog vijeća

RAZREDNA NASTAVA

 • Alić Altijana, magistar
 • Nihad Hadžić, magistar
 • Dijana Dorfer Galijašević, magistar
 • Nermina Hadžić,  magistar
 • Sabina Solaković, profesor
 • Fatima Mehinović, profesor
 • Alma Mašala Ahmetagić, profesor
 • Alma Alispahić, profesor (zamjena Emina Janjac, profesor)
 • Belma Šutković, profesor
 • Melisa Čubro, profesor
 • Aida Zečić, profesor (zamjena Nerma Kulovac, profesor)
 • Lamija Prašović, nastavnik
 • Anesa Velić, master
 • Aida Ređep, profesor

AKTIV B/H/S JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 • Željko Malinović, profesor
 • Namir Ibrahimović, profesor
 • Vasvija Goković, profesor

AKTIV STRAHIH JEZIKA

 • Sanita Kalajdžija, master
 • Nermina Mešanović, profesor
 • Arijana Nikšić, profesor
 • Ida Herenda, profesor (Esma Botulja, master)
 • Alma Miralem, master
 • Belma Perviz, profesor

AKTIV MATEMATIKE, INFORMATIKE, FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE

 • Elvira Grošić, profesor
 • Lejla Ramić, profesor
 • Alisa Mujezinović, profesor
 • Aida Hamidović, master
 • Benjamin Topalčević, master

AKTIV BIOLOGIJE, HEMIJE I KULTURE ŽIVLJENJA

 • Sanela Pohara, profesor
 • Inera Isović, profesor

AKTIV HISTORIJE, GEOGRAFIJE, VJERONAUKE

 • Aida Hasečić Agić, profesor
 • Amina Gorak, profesor
 • Fatima Džanko, nastavnik

AKTIV LIKOVNE, MUZIČKE KULTURE I TiZO-A

 • Lidija Bešo, profesor
 • Mušo Šahman, nastavnik
 • Semir Vehabović, profesor

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Mirza Ajdinović, domar
 • Vernes Aganović, dnevni čuvar
 • Emina Agić, radnica
 • Vahida Džano, radnica
 • Amira Muratović, radnica
 • Zineta Čorović, radnica
 • Rasema Ahmić, radnica
 • Jasmina Daši, radnica
 • Murata Duranović, servirka