Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Uposlenici

 • Direktor  Namir Ibrahimović, profesor B/H/S jezika i književnosti
 • Pedagog-psiholog Samela Alagić, profesor
 • Sekretar Adis Bojčić magistar prava
 • Referent za plan i analizu, Said Čajić, diplomirani ekonomista
 • Bibliotekar Selma Kurto, diplomirani bibliotekar
 • Koordinator za nastavu Altijana Alić, magistar inkluzivnog obrazovanja

 ŠKOLSKI ODBOR

 • Adila Salibašić, profesor B/H/S jezika i književnosti, predstavnik Ministarstva, predsjednik 
 • Anira Dedović, diplomirani inžinjer arhitekture, predstavnik Općine
 • Mirjana Halilović-Jovanović, profesor psihologije,  predstavnik roditelja
 • Željko Malinović, profesor B/H/S jezika i književnosti, predstavnik Nastavničkog vijeća

RAZREDNA NASTAVA

 • Alić Altijana, magistar
 • Nihad Hadžić, magistar
 • Dijana Dorfer Galijašević, magistar
 • Nermina Hadžić,  magistar
 • Sabina Solaković, profesor
 • Fatima Mehinović, profesor
 • Alma Mašala Ahmetagić, profesor
 • Alma Alispahić, profesor
 • Belma Šutković, profesor
 • Melisa Čubro, profesor
 • Aida Zečić, profesor (zamjena Emina Janjac, profesor)
 • Lamija Prašović, nastavnik
 • Anesa Velić, master
 • Aida Ređep, profesor

AKTIV B/H/S JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 • Željko Malinović, profesor
 • Merima Skenderović, profesor
 • Vasvija Goković, profesor

AKTIV STRAHIH JEZIKA

 • Sanita Kalajdžija, master
 • Nermina Mešanović, profesor
 • Arijana Nikšić, profesor
 • Belma Perviz, profesor
 • Alma Miralem, master

AKTIV MATEMATIKE, INFORMATIKE, FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE

 • Elvira Grošić, profesor
 • Lejla Ramić, profesor
 • Alisa Mujezinović, profesor
 • Aida Hamidović, master
 • Benjamin Topalčević, master
 • Lejla Dizdarević, mr.sci

AKTIV BIOLOGIJE, HEMIJE I KULTURE ŽIVLJENJA

 • Sanela Pohara, profesor
 • Inera Isović, profesor

AKTIV HISTORIJE, GEOGRAFIJE, VJERONAUKE

 • Asim Torlak, profesor
 • Amina Gorak, profesor
 • Fatima Džanko, nastavnik

AKTIV LIKOVNE, MUZIČKE KULTURE I TiZO-A

 • Lidija Bešo, profesor
 • Mušo Šahman, nastavnik
 • Semir Vehabović, profesor

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Mirza Ajdinović, domar
 • Vernes Aganović, dnevni čuvar
 • Emina Agić, radnica
 • Vahida Džano, radnica
 • Amira Muratović, radnica
 • Zineta Čorović, radnica
 • Rasema Ahmić, radnica
 • Jasmina Daši, radnica
 • Murata Duranović, servirka

PENZIONERI

 • Marija Pavlović, nastavnica tehničkog odgoja
 • Sejida Šestanović, nastavnica biologije i hemije
 • Ibro Borovina, učitelj
 • Sabaheta Borovina, učiteljica
 • Dževahira Gazibara, učiteljica
 • Bahra Drnda, učiteljica
 • Milan Šatara, nastavnik matematike
 • Slavica Juričić, nastavnica muzičke kulture
 • Mirsada Višo, radnica
 • Muris Pašoović, domar
 • Sead Zupčević, domar
 • Nesiba Šestić, radnica
 • Azemina Osmanagić, sekretar
 • Esma Kapić, bibliotekar
 • Suada Efović, računovođa
 • Rabija Dizdarević, nastavnica engleskog jezika
 • Dževahira Halilović, nastavnica matematike
 • Aida Hasečić-Agić, nastavnica geografije