Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja u školskoj 2017/2018. godini

Vijeće roditelja škole sačinjavaju predstavnici odjeljenjskih vijeća roditelja. Vijeće roditelja škole radi u sjednicama, a djeluje preko odjeljenjskih vijeća roditelja. Aktivno učestvuje u rješavanju svih pitanja koji se odnose na probleme cijele škole. Ove školske godine, članovi Vijeća roditelja su: 

I-1, Admira Kulenović

I-2, Sabahudin Dolić

I-3, Enda Pavić

II-1, Lana Avdić

II-2, Emira Delalić

II-3, Mirjana Halilović

III-1, Denisa Đipa

III-2, Amra Jašarević

III-3, Ajdin Neradin

IV-1, Mirsada Grabus

IV-2, Bojan Asentić,

IV-3, Adela Alić

V-1, Enida Osmanagić

V-2, Maja Osmanagić-Gušić

V-3, Suad Alić

VI-1, Alma Selimbegović

VI-2, Sudžuka

VI-3, Saša Jovanović

VII-1, Sanela Tukulija

VII-2, Izet Palo

VII-3, Aida Čaušević

VIII-1, Maida Šahbegović

VIII-2, Senad Smajlović

VIII-3, Amra Hasečić

IX-1, Senida Čizmić

IX-2, Amra Dukatar

Predsjednik Vijeća roditelja: Amra Jašarević
Zamjenik: Suad Alić
Zapisničar: Selma Kurto