Anketa
Da li smatrate da je veliki broj izostanaka učenika ozbiljan problem?
Zahvalnica

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja u školskoj 2017/2018. godini

Vijeće roditelja škole sačinjavaju predstavnici odjeljenjskih vijeća roditelja. Vijeće roditelja škole radi u sjednicama, a djeluje preko odjeljenjskih vijeća roditelja. Aktivno učestvuje u rješavanju svih pitanja koji se odnose na probleme cijele škole. Ove školske godine, članovi Vijeća roditelja su: 

Predsjednik Vijeća roditelja: Naida Jašarević
Zamjenik: Suad Alć
Zapisničar: Selma Kurto