Anketa
Da li smatrate da je veliki broj izostanaka učenika ozbiljan problem?
Zahvalnica

Vijeće učenika

Vijeće učenika - učenički parlament (školska 2017/2018. godina)

 1. 5-1, 
 2. 5-2, 
 3. 5-3, 
 4. 6-1, 
 5. 6-2, 
 6. 6-3, 
 7. 7-1, 
 8. 7-2, 
 9. 7-3, 
 10. 8-1, 
 11. 8-2, 
 12. 9-1, 
 13. 9-2,

Predsjednik Vijeća učenika - Zahida Kadrić, IX-1

Zamjenik - 

Zapisničar - 

Koordinator Samela Alagić