Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Djeca za parkove, parkovi za djecu


1. 6. 2012. u Pionirskoj dolini realizovan je Eko-projekat: "Djeca za parkove-prakovi za djecu".Ovaj projekat finansijski podržala je Općina Centar, a patneri u projektu su bili: KJKP "Park", "Sarajevo-šume doo", JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, Ana Hup.

Koordinator projekta je profesorica Jasminka Avdić, a u samom projektu pored učenika naše škole učestvovali su učenici članovi eko sekcija ostalih deset škola sa općine Centar, kao i učenici Centra za govornu i slušnu rehabilitaciju Sarajevo. Tom prilikom posađen je cvijetnjak veličine 64 m2. Članovi eko sekcije mlađi uzrast naše škole kao i dramska sekcija iz OŠ"Musa Ćazim Ćatić" priredili su kratak program.U ponedjeljak, 25.4.2011. godine sa početkom u 11:00 sati na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović (ispred zgrade Svjetlosti) održat će 
se manifestacija eko - škola Kantona Sarajevo "Hiljadu aktivnosti za zelenu planetu" u organizaciji COOR-a i naše škole. Pored škole-organizatora učestvuju i učenici 10 osnovnih eko-škola iz KS koji će se predstaviti različitim eko-aktivnostima