Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

I polugodište školske 2014/2015. godine

Nastavu u prvom polugodištu školske 2014/2015. godine, pohađalo je 556 učenika (276 dječaka i 280 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je 4,45. Pozitivan uspjeh ima 528 učenika ili 94,96% . Negativan uspjeh: 23 učenika ima negativan uspjeh i to: sa jednom slabom 7 učenika, sa dvije slabe 12 učenika i sa tri i više slabih 4 učenika. 5 učenika je neocjenjeno.

Negativne po pretmetima su:

Bosanski jezik - 6 negativnih,

Matematika – 17 negativnih,

Engleski jezik – 4 negativne,

Njemački jezik – 2 negativne,

Fizika – 13 negativnih,

Hemija – 3 negativne,

Historija – 1 negativna,

Geografija – 3 negativne.

Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je 25 disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku prvog polugodišta ove školske godine učenici su izostali 14902 opravdanih časova i 654 neopravdanih

časova. Učenici su najčešće izostajali zbog bolesti.

Ukupan broj izostanaka na I polugodištu školske 2014/2015. godine je 15 556, a po učeniku je 28 izostanaka. Odjeljenje sa najmanjim brojem izostanaka je I-1.

Uspjeh: Učenici prvog i drugog razreda ocjenjuju se opisno.

Odlični: 250

Vrlo dobri: 124

Dobri: 10

Dovoljni: 0

Nedovoljni: 23

Neocjenjeni: 5

S.O. – 4,45

Vladanje

Primjerno: 526 učenika

Vrlo dobro: 19 učenika

Dobro: 6 učenika

Zadovoljava: 0

Loše: 0

Neocjenjeno: 5 učenika