Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Kraj školske 2011/2012. godine

Nastavu u školskoj 2011/2012. godini pohađalo je 539 učenika (278 dječaka i 261 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je 4,52. Pozitivan uspjeh ima 100% učenika. Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je 14 disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: 262 pohvale za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku ove školske godine učenici su izostali ukupno opravdanih 25365 časova i 952 neopravdana časa. Ukupno 26317 izostanaka ili 48,83 izostanaka po učeniku. Odjeljenje sa najmanjim brojem izostanaka je II-2 učiteljice Fatime Mehinović.

Uspjeh

Učenici prvog i drugog razreda ocjenjuju se opisno. Od trećeg do devetog razreda ima 401 učenik. 252 učenika je imalo odličan uspjeh, 112 vrlo dobar, 35 dobar, dok je 1 učenik neocjenjen.

 Izostanci

 • Ukupan broj izostanaka: 26317
 • opravdanih 25365
 • neopravdanih 952
 • bolest 23234
 • odobrenje škole 1718
 • zakašnjavanje 246
 • bez razloga 867

Vladanje

 • Primjerno ima 525 učenika
 • Vrlo dobro/ukor odjeljenskog starješine ima 9 učenika
 • Dobro/ukor OV ima 1 učenik
 • Zadovoljava/Ukor direktora ima 3 učenika
 • Neocjenjeno ima 1 učenik