Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Kraj školske 2012/2013. godine

Nastavu u školskoj 2012/2013. godini pohađo je 532 učenika (271 dječaka i 261 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je  4,62.  Pozitivan uspjeh ima 97,52% učenika. Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je  7  disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku II polugodišta ove školske godine učenici su izostali 18 317   opravdanih  časova i 407 neopravdana časa. Ukupan broj izostanaka  na II polugodištu školske 2012/2013. godine je 18724, a po učeniku je 34,63 izostanaka. Odjeljenje sa najmanjim brojem izostanaka je II-3.

Uspjeh

Učenici prvog razreda ocjenjuju se opisno. Od drugog do devetog razreda ima 460 učenika. 326 učenika je imalo odličan uspjeh, 96 vrlo dobar,40 dobar, dok je 1 učenik neocjenjen.

Vladanje

Od ukupnog broja učenika samo 7 učenika ima sniženo vladanje. 3 učenika vrlodobro, 3 zadovoljava i 1 učenik ima neocjenjeno vladanje.

 • Primjerno:  522 učenika
 • Vrlo dobro/Ukor razrednog starješine: 3 učenika
 • Dobro/Ukor odjeljenskog vijeća:  /
 • Zadovoljava/Ukor direktora: 3 učenika
 • Neocjenjeno: 1 učenik 

Izostanci
Ukupan broj izostanaka:

 • opravdanih  28 526
 • neopravdanih  836
 • bolest  27 920
 • odobrenje škole 1386
 • zakašnjavanje  250
 • bez razloga  716