Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Kraj školske 2013/2014. godine

Nastavu  u drugom polugodištu školske 2013/2014. godine, pohađalo je 568 učenika (281 dječaka i 287 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je  4,68.  Pozitivan uspjeh ima 99,65% učenika. Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je  17 disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku II polugodišta ove školske godine učenici su izostali 16161  opravdanih  časova i 884  neopravdanih časova. Učenici su najčešće izostajali zbog bolesti. Ukupan broj izostanaka  na II polugodištu školske 2013/2014. godine je  17 106, a po učeniku je 30,12 izostanaka. Odjeljenje sa najmanjim brojem izostanaka je II-1.

Uspjeh:

Učenici prvog  razreda ocjenjuju se opisno.

Odlični: 361

Vrlo dobri: 114

Dobri: 12

Dovoljnji: 0

Nedovoljni: 2

Neocjenjeni: 3

S.O. – 4,72

Vladanje

Primjerno: 551 učenika

Vrlo dobro: 14 učenika

Dobro: 0

Zadovoljava: 1 učenik

Loše: 0

Neocjenjeno: 2 učenika