Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Prvo polugodište školske 2010/2011. godine

Brojno stanje učenika 566

Razred

Djevojčice

Dječaci

Ukupno

I

33

36

69

II

21

25

46

III

22

28

50

IV

28

28

56

V

30

40

70

VI

36

35

71

VII

48

59

107

VIII

43

51

97

UKUPAN BROJ UČENIKA SA NEGATIVNIM OCJENAMA: 41 ili 11,88 %

NEOCJENJENI: 25 učenika ili 7,25%

Razred

1 slaba

2 slabe

3 i više

Neocjenjeni

V

2

0

0

2

VI

2

0

0

3

VII

8

2

4

11

VIII

11

7

5

9

UKUPNO

23

9

9

25

NEGATIVNE OCJENE PO PREDMETIMA

Razred

BHS jezik

Engleski

Njemački

Matematika

Fizika

Hemija

Geo

Lik

Teh

V

0

2

0

0

0

0

0

0

0

VI

0

1

1

0

0

0

0

0

0

VII

5

6

5

10

7

1

0

0

0

VIII

5

1

9

15

13

7

1

4

2

Svega

10

10

15

25

20

8

1

4

2

VLADANJE

UKUPNO SNIŽENIH VLADANJA: 32

Napomena: ukupan broj učenika od V - VIII razreda je 345

VII-3 bez sniženih vladanja

Razred

Primjerno

Vrlodobro

Dobro

Zadovoljava

Loše

V

70

0

0

0

0

VI

68

3

0

0

0

VII

96

9

1

1

0

VIII

79

6

7

3

2

Svega

313

18

8

4

2

Ukupan broj učenika: od I – VIII razreda je 566

Ukupan broj izostanaka: od I – VIII razreda je 5520 ili 9,75 izostanaka po učeniku

Najmanje izostanaka: I-2, V-3, IV-2

Najviše izostanaka: VIII-3 i VII-2 gdje je ujedno i najviše sniženih vladanja