Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Prvo polugodište školske 2012/2013. godine

Nastavu u prvom polugodištu u školskoj 2012/2013. godini pohađalo je 532 učenika (271 dječak i 261 djevojčica). Prosječna ocjena uspjeha je 4,18. Pozitivan uspjeh ima 97,52% učenika. Većina učenika ima primjerno vladanje. Izrečeno je 20 disciplinskih mjera, a stimulativne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, pohvala za učenike bez izostanaka. U toku prvog polugodišta ove školske godine učenici su izostali 10 209 opravdanih časova i 429 neopravdana časa. Najčešće su izostajali zbog bolesti. Ukupan broj izostanaka na prvom polugodištu školske 2012/2013. godine je 10 638, a po učeniku je 19,19  izostanaka. Odjeljenje sa najmanjim brojem izostanaka je II-3 učiteljice Lamije Prašović.

Uspjeh

Učenici od prvog i drugog razreda ocjenjuju se opisno. Od trećeg do devetog razreda ima 399 učenika. 232 učenika je imalo odličan uspjeh, 110 vrlo dobar, 20 dobar, dok je 35 učenika imalo negativne ocjene. 2 učenika su bila neocjenjena.

Od 35 učenika sa negativnim ocjenama, njih 20 imalo je jednu negativnu, 8 učenika dvije negativne i 7 učenika tri i više negativnih ocjena.

 

Slabe po predmetima:

 • B/H/S jezik
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija

 

Izostanci

 • Ukupan broj izostanaka: 10 638
 • opravdanih 10 209
 • neopravdanih 429
 • bolest 9 937
 • odobrenje škole 1152
 • zakašnjavanje 120
 • bez razloga 439

 

Vladanje

 • Primjerno ima 516 učenika
 • Vrlo dobro/ukor odjeljenskog starješine ima 12 učenika
 • Dobro/ukor OV ima 4 učenika