Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Vijeće roditelja

Školska 2018/2019. godina

Vijeće roditelja škole sačinjavaju predstavnici odjeljenjskih vijeća roditelja. Vijeće roditelja škole radi u sjednicama, a djeluje preko odjeljenjskih vijeća roditelja. Aktivno učestvuje u rješavanju svih pitanja koji se odnose na probleme cijele škole. Ove školske godine, članovi Vijeća roditelja su: 

odjeljenje

ime i prezime roditelja

I-1

Emir Vajzović

 

I-2

Emina Begić

 

I-3

Samra Hadžović (predsjednica)

 

II-1

Edita Saltaga

 

II-2

Dolić Sabahudin

 

II-3

Anis Krivić

 

III-1

 

Alma Katović

III-2

Džana Torlak-Hulusić

 

III-3

 

Sanela Ferhatović

IV-1

Deniza Đipa

 

IV-2

Amra Jašarović

 

IV-3

 

Anisa Jašarbašić

V-1

Šejla Uzunović

 

V-2

 

Lejla Dizdarević

V-3

Naida Čolaković-Ibrišimović

VI-1

Haris Imamović

 

VI-2

Danijela Zorbić

(zamjenica)

VI-3

Arifa Topić

 

VII-1

Dženana Muzaferija

 

VII-2

Amra Sudžuka

 

VII-3

Emira Delalić

 

 

VIII-1

 

Sanela Tukulija

 

VIII-2

Šejla Hadžić

 

VIII-3

Perica Mirić

 

IX-1

Maida Šahbegović

 

IX-2

Senad Smajović

 

IX-3

Amra Hasečić

(zapisničarka)