Anketa
Koji vam je najdraži nastavnik/nastavnica?

Vijeće učenika

Vijeće učenika - učenički parlament (školska 2018/2019. godina)

 

RAZRED I

ODJELJENJE

 

PREDSTAVNICI ODJELJENJA

 

 

5-1

 

ESMA SMAJIĆ

ARSLAN DOBRAČA

 

5-2

LAJLA HASANOVIĆ

KAMRAN MUJAN

 

5-3

DALIJA BAKALOVIĆ

EMA KAJANIJA

 

6-1

ISAHAK BAŠIĆ

HALID MULALIĆ

 

6-2

 

HAMZA TUTIĆ

AMILA-AMINA ČIZMIĆ

 

6-3

NOA JUGO

NADINA ŽIGIĆ

 

7-1

IMAN HOŠI

SELMA RAŠIDAGIĆ

 

7-2

MEDINA KALAUZOVIĆ

DAVUD MALIČEVIĆ

 

7-3

SABRINA HALJEVAC

MUSTAFA LUGIĆ

 

 

8-1

NEJLA BEKTIĆ

NADIRA OSMANAGIĆ

 

8-2

NAIDA TUTIĆ

ENA ŠAHINPAŠIĆ

 

8-3

DALIA BERIDAN

IMAN BALJIĆ

 

9-1

EMINA HADŽIĆ

AYLLIN HODŽIĆ-OSMANAGIĆ

 

9-2

ILMA GRABUS

ALDIN KLISURA

 

9-3

ALICA HASEČIĆ

AIDA KAPETANOVIĆ

PREDSJEDNIK VIJEĆA UČENIKA –  ALDIN KLISURA, 9-2

ZAMJENIK- NEJLA BEKTIĆ, 8-1

 KOORDINATOR VIJEĆA UČENIKA

Samela Alagić